Thị trường việc làm Hải Phòng

Nhìn lại thị trường lao động Hải Phòng năm 2011- Cung không đủ cầu

Hoạt động giao dịch tại Sàn giao dịch việc làm thành phố cho thấy, thị trường lao động trên địa bàn Hải Phòng năm 2011, cung chưa đáp ứng cầu. Đó là tỷ lệ tuyển dụng lao động có trình độ trung học, công nhân kỹ thuật mới đáp ứng khoảng hơn 10% nhu cầu của doanh nghiệp. Số lao động đăng ký học nghề tại 9 phiên giao dịch việc làm là 1319 trong khi nhu cầu tuyển sinh đào tạo của các cơ sở dạy nghề là 21.258 người. Theo bà Bùi Thị Nga, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông trên địa bàn thành phố khá phong phú, song việc tuyển dụng lao động gặp khó khăn nhất là những nghề có thu nhập thấp như dệt, may, gia công hàng xuất khẩu… Điều này cũng phản ánh tâm lý “kén” việc của người lao động. Họ không muốn làm công việc giản đơn, nặng nhọc, thu nhập thấp, qua các phiên giao dịch việc làm, số lao động tuyển được chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông của các doanh nghiệp.

Read more...